Pierre Courage

De auteur heeft lang gewerkt in de hulpverlening en ervaren wanneer en onder welke omstandigheden menselijke groei mogelijk en wenselijk is. Op basis van deze ervaringen wil hij onderzoeken hoe seksualiteit menselijke groei kan bevorderen of tegengaan en welke rol literatuur daarin speelt.